Ubberup Højskoles historie

Ubberup Højskoles historie

Skolen blev oprindelig bygget som fattiggård i 1882 med stuehus, stald og svinesti.

Axel Jarl købte bygningerne og lavede det til Ubberup Højskole 15. oktober 1899. Gymnastikhuset, tegnet af Thorvald Bindesbøll, blev bygget til højskolen på samme tid. Højskolen var en pige-højskole, hvor eleverne lærte både noget for hånden og ånden, samt fysisk udfoldelse i gymnastikhuset.

Af flere forskellige grunde måtte Axel Jarl opgive at fuldføre sine planer, og skolen blev overtaget af Jannik Lindbæk, der var den første forstander på Ubberup Højskole. Jannik Lindbæk havde et skrøbeligt helbred og døde i 1909.

Harald Balslev, som var lærer under Lindbæk, blev forstander og var forstander til 1930. Han er nok mest kendt for melodien “Det lysner over agres felt”. Det er en af Balslevs mange kompositioner. Den blev sikkert skrevet i digterhuset, som Balslev fik bygget i 1915. Balslev fik moderne bekvemmeligheder som el og vand ført ind i hovedbygningen samt på 1. sal.

I slutningen af 30erne blev Ubberup en sygepleje højskole p.g.a. nedgangstider og vedblev at være det indtil 1973, hvor skolen blev en folkehøjskole for begge køn. Det har bl.a. været en holistisk- og jazz-højskole.

I september 2000 startede Ubberup Højskole med kurser i livstilsændringer og er i dag den førende højskole inden for området.

Sæt spotlight på din fremtid!

Har du brug for en afklaring omkring uddannelse eller job? Tilmeld dig et langt kursus og bliv klogere på dig selv!

Book en rundvisning
Læs mere om kurset

Download materiale

BROCHURE OM HØJSKOLEN