Privatlivspolitik jvf. gældende lovgivning

Hvem er vi?

Dette site tilhører Ubberup Højskole – https://ubberup.dk

Hvilke personlige data indsamler vi, og hvorfor?

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, et kursus eller køber produkter i vore webshop, lagrer vi data om dig.

Data anvendes til følgende formål:

Den indsamlede data fra nyhedsbrevet anvendes til at målrette vores markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere produktet.

Dataopbevaring og sletning af data

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Oplysningerne anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger

Vi lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Nyhedsbreve

Såfremt du ikke ønsker, at modtage nyhedsbreve skal du klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet navngivet ”Afmeld”. Du kan også kontakte os herom pr. e-mail på info@ubberup.dk

Kilder:

Vi har fået dine oplysninger …

 • direkte af dig via tilmelding til vores nyhedsbrev på hjemmesiden eller andre steder på internettet
 • direkte af dig i forbindelse med køb af produkter online
 • Direkte af dig i forbindelse med tilmelding til et af vore kurserfFra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. CVR registeret
 • fra en af vores databehandlingssystemer (f.eks. Mailchimp og Clearhaus)

Behandlingsgrundlag

Vi er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

 • For at vi kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven
 • Vores legitime interesse i at markedsføre Ubberup Højskole
 • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i – f.eks. en kursustilmelding

Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Hvis vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 • Clearhaus til betaling af produkter
 • MailChimp til håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve.

Opbevaring

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt.

I forbindelse med nyhedsbreve:

Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage, og såfremt jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af produkter:

I forbindelse med levering af produkter og afholdelse af kurser opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 år i henhold til bogføringsloven. Medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har liggende om dig.

 • Hvis der er fejl i de oplysninger vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).
 • Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.
 • Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen: Borgergade 28, 5., 1300 København, telefon 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.