Værdier

Ubberup Højskoles værdier

Ubberup Højskole er en almen folkehøjskole, der vil give de bedste betingelser for mennesker, der vælger at skabe et vendepunkt i deres livfysisk, socialt og mentalt. 

Fællesskab

Alle skal opleve myndighed, mening, fysisk, socialt og mentalt velbefindende, og være en del af et rummeligt fællesskab. Myndighed og modet til at tage ansvar for eget liv er afgørende for, at mennesket kan udvikle sit potentiale. Skolens fællesskab er fundament for styrkelse af selvstændighed, engagement og livsglæde – i undervisningen, i samværet og i mødet med det omgivende samfund.

Læring og dannelse 

Det er vores udgangspunkt at læring, dannelse og stræben efter mening bedst finder sted som erkendelser med fornuften, følelserne og kroppen. Vi vil sammen med eleverne styrke gnisten og engagementet i arbejdet for det gode liv.

Tillid 

Vi møder mennesker med fundamental tillid, fordi vi tror på det bedste i hinanden. Det er denne overbevisning, der danner udgangspunktet for vores møde med elever og omverden.

Sundhed

Sundhed er en vigtig del af realiseringen af det gode liv. På linje med WHO opfatter vi sundhed, som ”en dynamisk tilstand af fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse”. Sundhed er ikke alene et individuelt anliggende. Derfor arbejder vi hen imod et samfund, som skaber gode betingelser for at leve sunde liv.

Demokratiske medborgerskab

På Ubberup Højskole vil vi bidrage til at skabe et folkeligt og rummeligt fællesskab på tværs af samfundsmæssige skel og fremme det demokratiske medborgerskab.

 

Disse værdier skal præge højskolens udvikling og dens samspil med det øvrige samfund. Godkendt på ordinær generalforsamling den 27. maj 2014

 

Sæt spotlight på din fremtid!

Har du brug for en afklaring omkring uddannelse eller job? Tilmeld dig et langt kursus og bliv klogere på dig selv!

Book en rundvisning
Læs mere om kurset

Download materiale

BROCHURE OM HØJSKOLEN