Siden 2014 har elever fra Ubberup Højskole deltaget i et forskningsprojekt ved Københavns Universitet. Det overordnede formål med projektet er at finde ud af, hvad der skal til for at flest muligt lykkes med at ændre deres livsstil i en sundere retning. Hvis vi ved det, vil vi fremover meget bedre kunne hjælpe personer, der ønsker at leve et sundere liv og holde en sund vægt. Efter flere års arbejde er der nu begyndt at komme resultater fra forskningsprojektet.

Kan det betale sig, at tage på en livsstilshøjskole?

Ja, det kan godt betale sig at tage på en livsstilshøjskole som Ubberup Højskole. Et ophold på en livsstilshøjskole er en god metode til forbedring af konditionen og igangsætning af et vægttab, konkluderer forskerne i en artikel i Ugeskrift for Læger. Ifølge forskerne ser det også ud til, at et ophold på en livsstilshøjskole resulterer i et større vægttab end hvis man selv går i gang med at tabe sig – også selv om man får hjælp af en personlig træner. Et ophold på en livsstilshøjskole som Ubberup Højskole giver også højere succesrater i forhold til fastholdelse af vægttabet på længere sigt (f.eks. 4 år) end andre måder at tabe sig. Den støtte og fokus, som et ophold på en højskole giver, har altså en betydning for fastholdelsen af vægttabet. Det er stadig langt fra alle, der har succes med fastholdelsen, men dem der har været på en livsstilshøjskole er bedre til det, end dem der ikke har.

Fastholdelse giver bedre sundhedsmæssige effekter

Intensive livsstils-interventioner kritiseres for at være en ineffektiv måde at behandle overvægt, fordi kun en mindre del af dem der taber sig formår at fastholde et vægttab efter en årerække. Derfor har vægttabet for de fleste en begrænset sundhedsmæssig effekt, fx eksempel i forhold til diabetes. En mindre gruppe personer (5-30 %) formår dog at fastholde et stort vægttab, det vil sige mere end 10 % af kropsvægten ved start på vægttab efter fire år (også kaldet et ”klinisk vægttab”). Spørgsmålet er, om de der formår at fastholde et stort vægttab faktisk belønnes med større positive sundhedsmæssige effekter i det lange løb end dem, hvor resultatet af interventionen efter en årerække kun er et moderat vægttab.

Forskningsprojektet viser, at personer der formår at fastholde et stort vægttab opnår markant bedre sundhedsmæssige effekter; både i forhold til dem, der tager på i årene efter interventionen, men også i forhold til dem, hvor resultatet er et moderat vægttab efter en årerække. Med andre ord, så er det vigtigt at fastholde et stort vægttab over tid for at opnå det fulde udbytte af de sundhedsmæssige positive effekter. Hvis man formår at fastholde det store vægttab, så er det nu bevist, at man med sikkerhed opnår betydelige sundhedsmæssige fordele.

Den vigtigste pointe: Fysisk aktivitet er essentielt for fastholdelsen af et vægttab

Det afgørende, men også det svære, er altså at fastholde vægttabet. Så hvad kan man gøre for at sikre, at man fastholder vægttabet? Forskningsprojektet viste, at de der formåede at fastholde et stort vægttab generelt var i bedre form end dem, der ikke formåede det. Dette er et tegn på, at de, der havde vedligeholdt et stort vægttab efter deres ophold på Ubberup Højskole, var mere fysisk aktive end dem, der kun havde vedligeholdt en mindre del af deres vægttab. Dette indikerer at personer, der jævnligt er fysisk aktive, opnår en bedre vægttabsvedligeholdelse. Fysisk aktivitet ser derfor ud til at have en stor betydning både under og i særlig grad efter et vægttabsforløb. I modsætning til under selve vægttabet, hvor kosten spiller den primære rolle, ser fysisk aktivitet altså ud til at spille en kritisk rolle i vægttabsvedligeholdelsen.

Hvorfor fysisk aktivitet er vigtigt for at fastholde et vægttab kan blandt andet skyldes, at det er svært at indtage færre kalorier end man forbrænder over længere tid, når kroppens basale stofskifte (kalorieforbrænding) samtidig er blevet mindre på grund af vægttabet. Den fysiske aktivitet så at sige spiser det overskud af kalorier man indtager, så det ikke fører til en vægtstigning. Med andre ord, så kan et højt niveau af fysisk aktivitet modvirke den tendens til at tage på igen, som de fleste har efter et vægttab. Og dette er måske den vigtigste pointe der – indtil videre – er kommet ud af forskningsprojektet. I de kommende år vil der komme flere resultater.

Læs mere om forskningsprojektet.

Kilder:

Forskningsprojektets resultater er blandt andet blevet offentliggjort i de videnskabelige tidsskrifter Obesity Research & Clinical Practice (oktober 2016) og Ugeskrift for Læger (31. oktober 2016).