Forstander på Ubberup Højskole

PRESSEMEDDELELSE

Lisbeth Trinskjær tager orlov fra Ubberup Højskole

Ubberup Højskoles forstander, Lisbeth Trinskjær, tager fra 1. januar 2022 orlov for at gå på fuld tid som formand for Folkehøjskolernes Forening (FFD) med fokus på at finde en ny generalsekretær og for at styrke det politiske arbejde i foreningen

Lisbeth Trinskjær har siden 2014 delt sit virke mellem forstanderstolen på Ubberup Højskole og en formandspost i Folkehøjskolernes Forening.
I forlængelse af Elsebeth Gerner Nielsens afgang som generalsekretær for FFD i november, besluttede foreningens bestyrelse at bede Lisbeth Trinskjær om at være formand på fuld tid i en periode.

Det betyder, at Lisbeth Trinskjær fra den 1. januar 2022 og frem til FFD’s generalforsamling i oktober tager orlov fra Ubberup Højskole og i stedet får sin daglige gang i Højskolernes Hus som fuldtidsformand.

Lisbeths fokus de næste måneder bliver at styrke bestyrelsesarbejdet i FFD, herunder det politiske arbejde, og opgaven med at finde en ny generalsekretær til foreningen.

Jeg kan slet ikke beskrive, hvor taknemmelig jeg er for at være forstander på Ubberup Højskole igennem mere end 16 år. Opgaven med at løfte højskolernes stemme generelt i samfundet fylder dog mere og mere, så jeg er taknemmelig for nu at kunne kaste alle mine kræfter ind i den opgave under min orlov. Jeg er tryg ved og glad for, at Sara fra januar stiller sig i spidsen for højskolens fantastiske medarbejderstab, som jeg kommer til at savne.

Sara Simonsen, der har været viceforstander på Ubberup Højskole siden 2007, bliver konstitueret forstander i Lisbeths fravær, og hun glæder sig til at varetage opgaven.
Jeg kommer til at fortsætte den linje, som vi har lagt sammen og arbejdet målrettet med i gennem flere år – og som rækker langt ud i fremtiden,” siger hun og ser frem til at Vinterholdet starter i midten af januar.
Ubberup Højskole har med stor succes arbejdet med livsstilsændringer i mere end 20 år.

For mere information kan konstitueret forstander Sara Simonsen kontaktes på tlf. 41 19 54 05